Bardzo nam miło otrzymywać takie gratulacje … i zaproszenie z Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego UMK w Toruniu na V Szkolne Forum Badaczy.