ZAPYTANIE OFERTOWE nr SP3.261.1.2019.GP

1. Przeprojektowanie instalacji zimnej wody z rozdziałem na socjalno-bytową i hydrantową. W formie papierowej – 5 egz.
2. Opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru. W formie papierowej – 5 egz.
3. Sporządzenie kosztorysów inwestorskiego i przedmiaru robót. W formie papierowej – 3 egz.
4. Ponadto całość opracowania w formie edytowalnej i pdf.
5. Na opracowaną dokumentację należy uzyskać zezwolenie na realizację zadania tj. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie.