Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu ul. Legionów 210 zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny następujących robót budowlanych, które mają być wykonane na terenie boiska Szkoły:

  1. Naprawę nawierzchni tartanowej na boisku do koszykówki o powierzchni około 40 m2.
  2. Malowanie linii boiska do koszykówki.
  3. Naprawa tablic koszowych wraz z koszami.
  4. Poprawienie linii na bieżni do biegów 100 m.