1. Skucie gresu na podejściu wejścia głównego o wymiarach 5,20 m x 3,15 m.
  2. Skucie posadzki na podejściu do głębokości 6 cm. Wymiar do skucia 5,20 m x 3,15 m x 0,06 m..
  3. Wstawienie obrzeży chodnikowych o długości 10,35 m. Zalanie betonem luki pomiędzy obrzeżem a podestem
    podejścia 0,43 m3.
  4. Ułożenie kostki brukowej na podsypce betonowej o grubości 4 cm.
  5. Naprawy 7 szt. słupków ogrodzeniowych (postawienie do pionu) płotu systemowego szkoły.