Sukcesy naszych absolwentów

Wśród dziesięciorga uczniów IV LO w Toruniu – ministerialnych stypendystów jest dwóch absolwentów naszej szkoły. Społeczność „Trójki” składa gratulacje i łączy serdeczne pozdrowienia dla: MICHAELA  ANDERSONA, który był wielokrotnym laureatem i finalistą konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty, a w ubiegłym roku szkolnym uzyskał średnią ocen 5,79. MAKAREGO ROMANOWSKIEGO – KORAĆ  – również laureata i finalisty konkursów przedmiotowych. W roku ubiegłym jego średnia to 5,43.

Stypendyści projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”

Szanowni Państwo,Znamy wyniki naboru stypendystów na rok 2021/2022. Stypendium otrzyma 202 uczniów szkół podstawowych oraz 346 uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Miło nam poinformować, iż uczniowie Naszej Szkoły zostali stypendystami projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2021/2022. Lizaveta Ananich Milena Łobocka Piotr Torliński

Harmonogram Dyżuru Psychologa w ramach realizacji zadania „Trening Asertywnych Zachowań”

Wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji programów edukacyjno-wychowawczych oraz profilaktycznych wskazuje na potrzebę uzupełniania ich indywidualnym wsparciem biorącym w nich udział uczniów. Dotyczy to w szczególnie sytuacji, w których poruszanie na forum klasy trudnych doświadczeń poszczególnych uczestników jest z natury rzeczy niewskazane. Wychodząc naprzeciw tym potrzebą, w ramach realizowanego projektu oferujemy indywidulane konsultacje mailowo, telefoniczne, z których będą mogli skorzystać nie tylko uczniowie lecz również ich…

Konkursy przedmiotowe – rok szkolny 2021/2022. Informacje. Terminarz. Regulaminy szczegółowe.

Zgodnie z informacją dotyczącą organizacji 13 konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022, tj. z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, języka angielskiego, języka francuskiego, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego, języka polskiego, języka rosyjskiego, matematyki, informatyki, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przekazuje do publicznej wiadomości obszary wymaganej wiedzy, zakresy oczekiwanych umiejętności oraz wykazy literatury pomocnej w przygotowaniu się do udziału w konkursach przedmiotowych. http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=1&item=2200&page=10284 Etap szkolny, etap rejonowy i etap…

Europejski Dzień Języków

26 września po raz kolejny obchodziliśmy Europejski Dzień Języków. Dzień ten został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 roku w celu zachęcania do nauki języków obcych oraz promowania wielojęzyczności oraz różnorodności kulturowej Europy. Ponieważ w tym roku 26 września wypadł w niedzielę, w naszej szkole Dzień Języków odbył się 30 września. Tego dnia uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych zaprezentowali scenki, piosenki i ciekawostki przybliżające…