Rozpoczynamy obchody 25-lecia tego wydarzenia, które przyniosło nam prestiż, popularność oraz pozwoliło pokazać całemu światu piękno naszego miasta. –mówi prezydent Torunia Michał Zaleski

O wpisanie historycznego obszaru centrum Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO starano się od 1989 roku. Decyzja Komitetu UNESCO podjęta została po głosowaniu na XXI plenarnej sesji w Neapolu. Wpisu dokonano 4 grudnia 1997 roku, a oficjalne przekazanie dokumentu potwierdzającego odbyło się 5 czerwca 1998 roku w Toruniu.

https://www.torun.pl/pl/cwierc-wieku-z-unesco