Rekrutacja uzupełniająca do klas sportowych dotyczy:

1. Do klasy 3 – gimnastyka i łyżwiarstwo (1 miejsce wolne)
2. Do klasy 4 – łyżwiarstwo (1 miejsce wolne)
3. Do klas 6 – koszykówka (2 miejsca wolne), łyżwiarstwo (3 miejsca wolne) i hokej na trawie (2 miejsca wolne).
4. Do klas 7 – koszykówka (2 miejsca wolne), łyżwiarstwo (4 miejsca wolne) i hokej na trawie (2 miejsca wolne).

Uzupełnione wnioski o przyjęcie dziecka proszę przesyłać drogą tradycyjną (poczta polską) lub internetową (sp3torun@o2.pl) zgodnie z terminarzem umieszczonym na stronie.