Wyłoniono troje laureatów konkursu ortograficznego i przyznano sześć wyróżnień.

Nazwiska poznamy na Gali Laureatów, która odbędzie się w naszej szkole dnia 20 marca 2023r. o godz. 12:30.

Nagrody i wyróżnienia wręczy Pan Prezydent, Michał Zaleski, który chce się spotkać ze wszystkimi mistrzami ortografii, biorącymi udział w dyktandzie.

Zapraszamy uczestników konkursu wraz z nauczycielami. Dla każdego ucznia przygotowaliśmy upominki.

Hanna Szudzik

koordynator konkursu