Informacje o egzaminie ósmoklasisty – egzamin 2021

informacje dotyczące egzaminu w 2021

https://www.oke.gda.pl/index.php?page=informacje-o-egzaminie-osmoklasisty

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200515%20Przeprowadzanie%20egzamin%C3%B3w%20COVID%20Wytyczne_WO.pdf

Egzamin ósmoklasisty 2019/2020

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 – więcej

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
·         informatory
o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
·         przykładowe arkusze egzaminacyjne
z poszczególnych przedmiotów
·         arkusze
pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
·         arkusze
egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
·         osiem zestawów zadań
, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
·         filmy
o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.