UWAGA!!! WAŻNE!!!

UCZNIOWIE I RODZICE,

ze względów epidemiologicznych nie przewidujemy tradycyjnego, uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego w sali gimnastycznej dla wszystkich uczniów.
Uczeń (zaopatrzony w maseczkę) wchodzi z wychowawcą do szkoły o ściśle  wyznaczonej godzinie, dlatego proszę nie przychodzić wcześniej. Na teren szkoły uczeń wchodzi sam, bez rodziców i osób towarzyszących. Wyjątek stanowią uczniowie klas I, IV i oddziału przedszkolnego. Jednak w tym przypadku ściśle będziemy przestrzegać zasady 1 uczeń/ 1 opiekun !!!
Każdy uczeń/ rodzic wchodzący na teren szkoły zobowiązany jest do posiadania osłony ust i nosa (własnej) oraz zdezynfekowania rąk przy wejściu.
Każdy zobowiązany jest do przestrzegania zalecanego dystansu społecznego od siebie- czyli odległości 1,5 m od kolejnej osoby.
Wchodząc do szkoły, pod opieka wychowawców, uczniowie bezwzględnie udają się prosto do wyznaczonej sali na spotkanie. Po spotkaniu, które zakończy się zgodnie z harmonogramem, uczniowie również pod opieka wychowawców opuszczają budynek szkolny tym samym wejściem, którym wchodzili. Następnie, nie gromadząc się na boisku szkolny, sprawnie opuszczają teren szkoły.
Każdy uczeń na spotkanie z wychowawcą powinien zaopatrzyć się we własny notatnik i długopis.