Zarządzenia nr 305 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29.11.2023 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń.

https://bip.torun.pl/zarzadzenie/55814/zarzadzenie-nr-305-2023