Poniżej przesyłamy link do komunikatu umieszczonego na stronie miejskiej: „Uwaga! Zakażenia legionellą”
https://www.torun.pl/pl/uwaga-zakazenia-legionella

Proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi w komunikacie, oraz o stosowanie wszelkiej ostrożności i przestrzeganie procedur, o których mowa w artykule.