Konkurs pt. „Moje trofeum leśne”

W imieniu Komisji Ochrony Przyrody OM PTTK przy OM PTTK w Toruniu
zapraszamy dzieci z rodzicami i nauczycielami do udziału w kolejnej
edycji konkursu pt. „Moje trofeum leśne”.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY do udziału
w TRZECH ogólnopolskich KONKURSACH PLASTYCZNYCH!!!

w TRZECH ogólnopolskich KONKURSACH PLASTYCZNYCH!!!

Konkursy skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat.
Każdy uczestnik (dziecko/młodzież) wykonuje tylko jedną pracę w ramach wybranego konkursu wiec…jak tylko da radę… to wykonuje na oddzielnych kartkach A4 trzy prace plastyczne o tematyce: PAŁACU, LIZAKA i RYBKI w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych, komputerowych, przestrzennych, z artykułów spożywczych).

W sumie każdy UCZESTNIK konkursów może otrzymać: 3 DYPLOMY i 3 BILETY WSTĘPU … a Opiekunowie prac nadesłanych Pocztą Tradycyjną otrzymają: 3 Podziękowania

Ponadto w trzech kategoriach wiekowych w każdym z konkursów zostanie przyznana atrakcyjna NAGRODA GŁÓWNA

Zachęcamy do udziału w kilku trwających jednocześnie konkursach plastycznych ogłoszonych przez organizatora z zachowaniem oddzielnego sposobu nadsyłania.

Każda placówka może przysłać nieograniczoną liczbę prac i każda praca będzie oceniana indywidualnie!

Malujemy-rysujemy prace plastyczne:

„Mój Pałac Marzeń” – dla HISTORYCZNY PARK ROZRYWKI Gorlice (termin do 31.01.2024r.)

„Mój wymarzony Lizak” – dla MUZEUM LIZAKA Jasło (termin do 28.02.2024r.)

„Moja wymarzona Złota Rybka” – dla MUZEUM ZŁOTEJ RYBKI Krzemienna (termin do 31.03.2024r.)

Szczegóły i wymogi formalne w Regulaminach konkursów oddzielnie dla PAŁACU, LIZAKA i RYBKI (w załączeniu).

Serdecznie zachęcamy!!!