W roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego organizuje się następujące konkursy przedmiotowe:

1) biologia;
2) chemia;
3) fizyka;
4) geografia;
5) historia;
6) język angielski;
7) język francuski;
8) język hiszpański;
9) język niemiecki;
10) język polski;
11) język rosyjski;
12) matematyka;
13) informatyka.

2. Konkursy są kierowane do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem.

3. Udział uczniów w konkursach przedmiotowych jest dobrowolny i bezpłatny. Więcej …