Informacja dotycząca organizacji konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, iż w roku szkolnym 2020/2021 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego planowane jest przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z następujących przedmiotów:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, matematyka, informatyka.

Wszystkie informacje i dokumenty w zakresie organizacji konkursów przedmiotowych będą sukcesywnie publikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wymagań stawianych uczestnikom Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wymagań stawianych uczestnikom Konkursów Przedmiotowych organizowanych dla uczniów klas IV-VIII województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przekazuje do publicznej wiadomości obszary wymaganej wiedzy, zakresy oczekiwanych umiejętności oraz wykazy literatury pomocnej w przygotowaniu się do udziału w Konkursach Przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2020/2021.

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=1&item=2200&page=9666

Terminarz konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty informuje, iż konkursy przedmiotowe dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2020/2021 zorganizowane zostaną w terminach podanych w załączniku.  

Terminarz wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych w szkołach podstawowych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021

  • Od 20 do 30 września 2020 r. rejestracja szkoły w systemie PIKO
  • Od 1 do 15 października 2020 r. zgłoszenie uczestników do konkursu

1. Etap szkolny, rejonowy i wojewódzki przeprowadzane są w szkołach w szkołach macierzystych uczestników, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Wszystkie etapy rozpoczynają się o godz. 1000.

2.  Na każdym etapie konkursu na wykonanie zadań uczeń ma 60 minut, do których nie wlicza się czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne.

3. Etap szkolny konkursów realizowany jest z wykorzystaniem paltformy PIKO.

4. Etap rejonowy i wojewódzki realizowane są z wykorzystaniem platformy online.

5. Nie przewiduje się dodatkowych terminów konkursów.

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=1&item=2200&page=9676