na stronie internetowej miasta został opublikowany materiał informujący o terminach postępowań rekrutacyjnych na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I w szkołach podstawowych.
Link do strony:
https://www.torun.pl/pl/nabor-do-przedszkoli-i-klas-pierwszych