21 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który został ustanowiony przez UNESCO w 1999 r., żeby podkreślić bogactwo i różnorodność językową świata oraz aby zwrócić uwagę na liczbę języków zagrożonych oraz ginących. Na lekcjach języka polskiego uczniowie klasy 4a oraz 5d i 5e brali udział w quizie językowym. Wybierali właściwą odpowiedź spośród kilku podanych do wyboru, korzystając ze słownika poprawnej polszczyzny lub poradni językowej w Internecie. Okazało się, że nauka o języku może być dobrą zabawą. Na przerwach można było zdobyć „Certyfikat dla mistrza mowy polskiej”. Działała komisja składająca się z członków zespołu radiowęzła szkolnego i nauczyciela polonisty. Wystarczyło z długiej listy trudnych zdań przeczytać bezbłędnie jedno, aby z satysfakcją odebrać certyfikat. Nie zapomnieliśmy też o tym, aby przypomnieć społeczności szkolnej, skąd się wywodzi pomysł zorganizowania tego święta języka ojczystego na świecie. Nadana została krótka audycja przygotowana i zaprezentowana przez radiowęzeł. Dowiedzieliśmy się z niej, że do najbardziej popularnych języków świata należą: chiński, hiszpański, angielski, hinduski, bengalski i arabski, a polskim językiem posługuje się obecnie ok. 44 mln ludzi.