Urząd Miasta Torunia realizuje miejskie programy polityki zdrowotnej skierowane również do dzieci i młodzieży. Wszystkie programy, oprócz świadczeń zdrowotnych, obejmują swym zakresem aspekt edukacyjno-informacyjny, jako kierunek działań profilaktycznych.