Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że rusza kolejna edycja  projektów stypendialnych pt. „Prymus Pomorza i Kujaw” dla uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, szkół branżowych oraz techników, „Humaniści na start!” dla uczniów szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących oraz „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” dla uczniów szkół branżowych oraz techników.

Przedsięwzięcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Nabór zakończony zostanie 30 września 2022 r.