Nasi laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych w roku szkolnym
2020/2021 zostali uhonorowani przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Mimo trudnych warunków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
kolejnych etapów konkursów nasi uczniowie (z kibicującymi im rodzicami)
oraz nauczyciele spisali się znakomicie.

Mamy sukcesy z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, historii i
geografii oraz nauczanych w naszej szkole języków obcych: hiszpańskiego,
niemieckiego i rosyjskiego