Fragment Aneksu nr 7 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 28.11.2017r. dotyczący zmian w zakresie

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV – VIII

● System punktowy w zakresie oceniania zachowania obowiązuje
od 1 września 2023r.
● Każde półrocze zaczyna się od nowej puli 100 pkt. – czyli każde półrocze to kolejna szansa!!!

Na koniec roku wychowawca wystawia roczną ocenę zachowania ( z uwzględnieniem oceny zachowania za każde półrocze).