9 kwietnia 2024   Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.

2 lutego 2024   Nabór 2024/2025

Na stronie miasta został ogłoszony komunikat pn. „Nabór do przedszkoli i klas pierwszych”. Link do komunikatu: https://www.torun.pl/pl/nabor-do-przedszkoli-i-klas-pierwszych-3 W komunikacie zawarte są m.in. zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia dotyczące terminów postępowań rekrutacyjnych na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I w szkołach podstawowych. Załącznikiem do komunikatu są również wzory deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w 2024/2025.

22 grudnia 2023   List Ministra Edukacji Pani Barbary Nowackiej

20 grudnia 2023   Strona testowa platformy konkursów przedmiotowych 2023/2024 – etap rejonowy

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice/Opiekunowie prawni oraz Uczestnicy konkursów przedmiotowych, niniejszym przypominamy, iż etapy wojewódzkie konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty odbywają się on-line na platformie cyfrowej bydgoszcz.itesty.edu.pl w pracowniach komputerowych w szkole macierzystej ucznia. Więcej …

12 grudnia 2023   Informacja w związku z możliwością występowania bakterii z rodzaju Legionella

W związku z możliwością występowania bakterii z rodzaju Legionella sp. w wewnętrznych systemach instalacji wody ciepłej w obiektach użyteczności publicznej. Bakterie Legionella sp. bytują w środowisku naturalnym i występują w różnorodnych naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych. Drobnoustroje te znajdują również dogodne warunki do bytowania w instalacjach wodnych wewnątrz budynków mieszkalnych i użytkowych. więcej W Szkole Podstawowej nr 3 pomieszczenia z prysznicami są wyłączone z użytkowania.