30 czerwca 2020   Dokumenty dotyczące rekrutacji do klas wyższych niż klasa pierwsza

Rekrutacja uzupełniająca do klas sportowych dotyczy: 1. Do klasy 3 – gimnastyka i łyżwiarstwo (1 miejsce wolne)2. Do klasy 4 – łyżwiarstwo (1 miejsce wolne)3. Do klas 6 – koszykówka (2 miejsca wolne), łyżwiarstwo (3 miejsca wolne) i hokej na trawie (2 miejsca wolne).4. Do klas 7 – koszykówka (2 miejsca wolne), łyżwiarstwo (4 miejsca wolne) i hokej na trawie (2 miejsca wolne). Uzupełnione wnioski…

17 czerwca 2020   Nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2020/2021

Nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2020/2021 w ramach projektów pt. „Prymus Pomorza i Kujaw”, „Humaniści na star!” Stypendia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wysokość stypendium kształtuje się od 2.000 zł do 5.000 zł na rok.

9 czerwca 2020   Rekrutacja uzupełniająca

LINK DO ARTYKUŁU – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA https://www.torun.pl/pl/rekrutacja-do-klas-pierwszych-0 WITRYNA KANDYDATA – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/News ———————————————————————————————————-

20 maja 2020   Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Wszelkie informacje na stronie : https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

16 maja 2020   Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200515%20Przeprowadzanie%20egzamin%C3%B3w%20COVID%20Wytyczne_WO.pdf