16 września 2019   Stypendia – „Prymus Pomorza i Kujaw”.

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Poniżej informacje o naborze. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów „Prymus Pomorza i Kujaw”.  Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Stypendia przyznawane…

   Konkursy przedmiotowe – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

W roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego organizuje się następujące konkursy przedmiotowe: 1) biologia;2) chemia;3) fizyka;4) geografia;5) historia;6) język angielski;7) język francuski;8) język hiszpański;9) język niemiecki;10) język polski;11) język rosyjski;12) matematyka;13) informatyka. 2. Konkursy są kierowane do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem. 3. Udział uczniów w konkursach przedmiotowych jest dobrowolny i bezpłatny. Więcej …

11 września 2019   Harcerska przygoda

Zapraszamy wszystkich chętnych do rozpoczęcia harcerskiej przygody na zbiórkę 12 września 2019 roku o godzinie 17:35. Uczniowie wszystkich klas spotykają się na dziedzińcu, gdzie zostaną podzieleni na odpowiednie grupy wiekowe. W razie deszczu przygotowane zajęcia odbędą się w pomieszczeniu. Zbiórka będzie trwała do godziny 19:35

11 czerwca 2019   Zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 19 czerwca 2019r. godzina 8.00 – klasy VIII i VII godzina10.00 – oddziały „O”, klasy I – III godzina 12.00 – klasy IV – VI

7 czerwca 2019   Przygotowanie przedszkolne – zebranie rodziców

ZEBRANIE RODZICÓW DZIECI, KTÓRE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 BĘDĄ UCZĘSZCZAĆ DO ODDZIAŁU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I DO KLASY I: 18 czerwca 2019r. godzina 16.00 PODRĘCZNIKI: Zestaw podręczników każde dziecko z klasy I otrzyma na zasadzie wypożyczenia z biblioteki szkolnej (szczegóły projektu przekazane zostaną podczas pierwszego zebrania z rodzicami). Rodziców dzieci, które będą uczęszczać do klasy I prosimy o dostarczenie niżej wymienionych dokumentów do dnia 30…