22 listopada 2023   Informacja o uruchomionych parkingach Park&Ride

Informacja o uruchomionych parkingach Park&Ride. https://mzd.torun.pl/parkingi-park-and-ride-w-toruniu/

14 września 2023   Informacja dotycząca organizacji konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, iż w roku szkolnym 2023/2024 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego planowane jest przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, matematyka, informatyka … więcej Zakresy wymagań konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2023/2024 … więcej Zarządzenie Nr 45/2023 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty…

4 września 2023   Komunikat – legionella

Poniżej przesyłamy link do komunikatu umieszczonego na stronie miejskiej: „Uwaga! Zakażenia legionellą”https://www.torun.pl/pl/uwaga-zakazenia-legionella Proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi w komunikacie, oraz o stosowanie wszelkiej ostrożności i przestrzeganie procedur, o których mowa w artykule.

21 sierpnia 2023   Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 – 4 września 2023 r. godzina 9.00 – kl. 0-III godzina 10.30 – kl. IV-VIII Zajęcia w oddziałach przedszkolnych ruszają już 1 września 2023r.

22 czerwca 2023   Miejskie programy polityki zdrowotnej skierowane do najmłodszych mieszkańców Torunia w 2023 r.

Urząd Miasta Torunia realizuje miejskie programy polityki zdrowotnej skierowane również do dzieci i młodzieży. Wszystkie programy, oprócz świadczeń zdrowotnych, obejmują swym zakresem aspekt edukacyjno-informacyjny, jako kierunek działań profilaktycznych.