Biblioteka szkolna zaprasza na wystawę prac, będących efektem realizacji projektu klas siódmych pod kierunkiem Pani Iwony Rogowicz –Sokalskiej.