Uczeń w czytelni szkolnej – zasady korzystania z księgozbioru podręcznego i komputerów w bibliotece szkolnej – lekcje dla klas II

Pasowanie ucznia na czytelnika biblioteki szkolnej i pierwsze wypożyczenie – lekcje dla klas I