Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020

Podręczniki dla uczniów klas I – VIII w roku szkolnym 2019/2020 zostaną bezpłatnie przekazane uczniom na początku września.  

Przedmioty nieobowiązkowe:

Religia:

Klasa 0 – Jestem dzieckiem Bożym, red.  Ks. M. Zając, wyd. Gaudium

Klasa I – Żyjemy w Bożym świecie, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, wyd. Jedność

Klasa II – Idziemy do Jezusa, red. Ks. Czerkawski, E. Kondrak, wyd. Jedność

Klasa III – Jezus jest z nami, red. Ks. Czerkawski, E. Kondrak, wyd. Jedność

Klasa IV – Miejsca pełne BOGActw, red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, wyd. Jedność

Klasa V– Spotkania uBOGAcające,  red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, wyd. Jedność

Klasa VI – Tajemnice BOGAtego życia, red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, wyd. Jedność

Klasa VII – Błogosławieni, którzy szukają Jezusa, red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, wyd. Jedność

Klasa VIII – Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi, red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, wyd. Jedność

.