Podziękowania dla wolontariuszy za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zbiórki żywności w ramach akcji Caritas.