Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30

e-mail: sp3bibliotekatorun@tlen.pl
Nauczyciele bibliotekarze: mgr Katarzyna Katryńska mgr Małgorzata Kowalska