Świetlica jest czynna w godz. 6.45 – 16.30
w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.

Godziny pracy wychowawców

Kontakt numer bezpośredni – 665 80 50 50
Numer do szkoły – 56 660 03 80, wew. 23

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczeń może kształcić i rozwijać swoje zainteresowania, może sprawdzić swoje koncepcje, dokonywać prób. Aby pomagać rodzicom w wychowywaniu dzieci, każda świetlica powinna zapewnić wszechstronną opiekę wychowawczą. Planowa i zorganizowana opieka nad uczniem w godzinach pozalekcyjnych jest ważnym ogniwem pracy szkoły. Podstawowym warunkiem powodzenia pracy wychowawczej jest wszechstronne ukazywanie dzieciom i młodzieży współczesnego życia, zbliżenie jej do aktywnego w nim udziału. Dzieci należy uczuciowo związać z naszym krajem, wzbogacić świat przeżyć przez rozmowy, książki, filmy oraz wycieczki.

Świetlica szkolna to taki neutralny teren, nie przynależny żadnej klasie, żadnemu przedmiotowi, żadnej pracowni – ale wspólny. Tutaj można spotkać się z kolegami przed i po zajęciach, zagrać w szachy, warcaby, gry planszowe i komputerowe, rysować i malować. W trakcie organizowanych zajęć świetlicowych pragniemy dać szansę wykazać się uczniowi słabemu w nauce, często zniechęconemu brakiem osiągnięć i jednocześnie rozwinąć szczególne zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych.

W ramach pracy w świetlicy szkolnej realizowane są zajęcia z zakresu:

  • rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbkami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie),
  • doskonalące umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela (czytanie bajek, wierszy, opowiadań, prasy dla dzieci),
  • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, encyklopedii, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),
  • kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi (rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy typu – dokończ zdanie, opowiedz co było dalej?, 20 pytań),
  • kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),
  • ćwiczące umiejętność zapamiętywania fragmentów  tekstu wiersza, piosenki (inscenizacje, zajęcia muzyczne),
  • wyzwalające ekspresję twórczą (pisanie  bajek, opowiadań, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne),
  • zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiając koordynacje ruchową (gry i zabawy ruchowe w sali i boisku szkolnym),
  • relaksujące i wyciszające (relaks przy muzyce, oglądanie bajek, dowolne zabawy dzieci)

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
6.45 – 9. 00 Prace organizacyjne i według potrzeb:
• przychodzenie do świetlicy
• rozmowy indywidualne,
• zabawy dowolne według zainteresowań
• poranek z książką- głośne czytanie dzieciom
• rozmowy wychowawcze,
• zabawa ruchowa,
• śniadanie, prace porządkowe.
9.00 – 10.30 Zajęcia według planów świetlicy, (zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami dzieci – grupy zadaniowej), m.in.:
• plastyczno- techniczne
• manualne
• muzyczno- ruchowe
• przyrodnicze,
• czytelniczo-medialne,
• konkursy, quizy, zagadki, rebusy, • okolicznościowe i inne.
10.30- 11.30 Zajęcia dowolne i na rzecz świetlicy:
• relaksacyjne- słuchanie muzyki, czytanie bajek i literatury dziecięcej, • prace porządkowe, czynności higieniczne.
11.30- 12.00 Obiad- wyjście do stołówki szkolnej.
12.00-15.30 Zajęcia według zainteresowań i potrzeb dzieci – podział na grupy zadaniowe:

• odrabianie pracy domowej w sali lekcyjnej,
• zabawy ruchowo-rekreacyjne i sportowe (plac zabaw, boisko szkolne lub sala gimnastyczna na czas niepogody),
• zabawy integracyjne,
• zabawy dowolne inspirowane pomysłowością dzieci.
15.30- 16.30 Zajęcia według potrzeb uczniów (czas relaksacji i odpoczynku dzieci):
• posiłek,
• relaksacja-oglądanie filmów edukacyjnych lub bajek,
• zabawy dowolne,
• rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚWIETLICY ROK SZKOLNY 2019/2020
• WZOROWY UCZEŃ ŚWIETLICY- całoroczny konkurs dla uczniów świetlicy propagujący zasady kulturalnego i bezpiecznego zachowania w sytuacjach dnia codziennego.
• BEZPIECZNI W SZKOLE BEZPIECZNI W DRODZE- cykl zajęć organizowanych dwa razy w miesiącu w ciągu roku szkolnego.
• KARTKA Z KALENDARZA HISTORII- cykl zajęć.
• ADOPCJA WIRTUALNA- wsparcie psa o imieniu Pimpek ze schroniska.
• DUŻY CZYTA MAŁEMU- całoroczna akcja dla uczniów klas IV-VIII.
• AKCJA CZYTANIA CZASOPISM- całoroczna akcja czytania czasopism dla dzieci Kumpel, Świerszczyk.
• CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM- kontynuacja całorocznej akcji czytania dzieciom przez dorosłych.
• PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ- JAK ZREALIZOWAĆ POMYSŁ- projekt dla uczniów klas II i III.
• EKO- KĄCIK Z IMPETEM- ogólnopolski konkurs edukacyjny.