1 września 2022 r. (sala gimnastyczna)

kl. 0-3 – godzina 9.00
kl. 4-8 – godzina 10.00