Szanowni Państwo,
w dniu 1 września 2020 r. Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpocznie nowy stypendystów na rok szkolny 2020/2021 do projektu pn. „Prymus Pomorza i Kujaw”. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.