Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego informuje, że w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego opublikowano 2 uchwały przyjmujące regulaminy przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2021-2023 oraz dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne 2021/2022 i 2022/2023.