Moduł I: NIEBIESKI – EUROPA
W dolinie Muminków – Finlandia, czyli najbardziej zalesiony teren Europy. Prezentacja dotycząca różnych gatunków drzew. Zapoznanie z bohaterami książek o Muminkach. Wykonanie pracy plastycznej „Muminki w zaczarowanym lesie”.