Dzisiaj przeszliśmy szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatora AED.
Szkolenie zostało zorganizowane przez Prezydenta Miasta Torunia w ramach projektu edukacyjnego prowadzonego przez ratowników medycznych.