Szkolny Festiwal Sztuki i Nauki zainaugurował dzień poświęcony sztuce. Zadania wyznaczone dla grup były zróżnicowane pod względem trudności dla różnych poziomów i bardzo różnorodne. Sztuką było uzupełnić tekst ortograficzny, nawet wykorzystując pomoc w postaci telefonu z dostępem do Internetu Z takiego źródła informacji należało też korzystać układając chronologicznie i uzupełniając biogram Stanisława Lema i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (ten rok jest im poświęcony). Piątoklasiści tworzyli wiersz o mieście pachnącym piernikami, ósmoklasiści limeryki o swoich nauczycielach, siódmoklasiści i szóstoklasiści charakteryzowali swoją klasę wykorzystując związki frazeologiczne. Sztuką było też ułożenie puzzli malarskich (dla utrudnienia w czarno-białych barwach) i ułożenie listów do rówieśników z przyszłości o naszych czasach i naszych zainteresowaniach. Listów, które można by zamknąć w kapsule czasu. Niektóre grupy z najstarszych klas miały okazję stworzyć pierwszą stronę gazety szkolnej o wydarzeniach z ostatniego roku. Wydaje się, że każdy mógł wśród tak wielu zadań znaleźć to, co go interesuje, a poza tym praca w grupie przyniosła satysfakcję ze wspólnej pracy. Efekty pracy w pierwszym dniu festiwalu można było oglądać w holu na parterze. Drugi dzień festiwalu przypadł na dzień matematyczny. Uczniowie podzieleni na grupy bawili się matematyką – korzystając z kodów QR przechodzili przez stacje zadaniowe, układali domino matematyczne, wycinali i sklejali sześciany, które posłużyły do budowania bryły (budynku). Uczniowie jako architekci obliczali, ile potrzeba kupić farby, aby pomalować budynek. Trzeci dzień festiwalu odbywał się w duchu przyrodniczym. Uczniowie poprzebierani za służby medyczne i wirusy, zwracali uwagę, na konieczność szczepień jako sposobu zapobiegania przed rozprzestrzenianiem się wirusów. W swoich klasach wykonywali wcześniej przygotowane przez siebie doświadczenia i prezentowali projekty, na interesujące tematy. Na ostatniej godzinie podzieleni na grupy, sklejali papierową kostkę Merge Cube i za pomocą aplikacji w telefonie mogli zapoznać się z obiektami przyrodniczymi w trójwymiarze.