16 listopada uczniowie klas ósmych wzięli udział w Targach Pracy zorganizowanych przez Centrum Wsparcia Biznesu wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Toruniu z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Wydarzenie miało miejsce w hali widowiskowo-sportowej Arena Toruń. Jego celem było zapoznanie młodzieży z możliwościami jakie daje obecny rynek pracy, jakie są oczekiwania pracodawców, specyfika danego przedsiębiorstwa, jak wygląda proces rekrutacji w największych toruńskich firmach, jak np. Fabryka Cukiernicza Kopernik, Apator, czy Toruń Pacific. W wydarzeniu wzięło udział około 60 wystawców, zarówno firm i instytucji oferujących zatrudnienie i podnoszenie kompetencji zawodowych. Podczas Targów uczniowie, którzy stoją przed wyborem swojej edukacyjnej przyszłości, mieli możliwość poznania oferty toruńskich szkół branżowych i technicznych, porozmawiać ze starszymi kolegami o zaletach i sukcesach tych placówek. Targi Pracy były wspaniałą okazją do wsparcia naszej młodzieży w wyborze dalszej ścieżki kariery czy propagowania rozwoju przedsiębiorczości.