Kolejna atrakcja w naszej świetlicy – tor do kapsli.