Zakup prezentów dla dzieci osieroconych, objętych opieką hospicjum „Światło” w Toruniu. Zbiórka darów dla dzieci z hospicjum „Nadzieja”, dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka, udział w akcji „Szlachetna Paczka”.

  • przekazanie własnoręcznie wykonanych upominków seniorom ze swojego najbliższego otoczenia
  • zorganizowanie przedświątecznego spotkania (np. koncertu kolęd) integrującego lokalną społeczność
  • pomoc osobom starszym w przedświątecznych zakupach i porządkach
  • zorganizowanie zbiórki darów dla lokalnego schroniska dla zwierząt
  • wsparcie organizacji oferującej pomoc Polakom mieszkającym na Kresach