Biblioteka szkolna zachęca do udziału w „VII Wojewódzkim Konkursie Katarzynkowym”

Oddział Przewodnicki i Koło Przewodników Turystycznych PTTK w Toruniu zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w „VII Wojewódzkim Konkursie Katarzynkowym” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego i „Żywego” Muzeum Piernika w Toruniu przy wsparciu finansowym
Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego.
Konkurs wyrósł na bazie dziesięciu edycji Miejskiego Konkursu Katarzynkowego. Dzięki niemu chcemy spopularyzować wśród dzieci i młodzieży województwo kujawsko-pomorskie i nasz piernik, który smakuje bardzo nie tylko mieszkańcom Torunia, ale także gościom odwiedzającym miasto.
Zasady konkursu:
1. Uczeń biorący udział w konkursie powinien (do wyboru):
1.1 odpowiedzieć prawidłowo na wszystkie pytania zawarte w załączonym teście
1.2 wykonać pracę plastyczną, projekt witraża (format A 4 albo A 3, technika dowolna) związaną z wybraną legendą z danej okolicy (mile widziane o piernikach) bądź z 100. Rocznicą Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski (temat przewodni konkursu).
1.3 Zrobić zdjęcie ulubionego zakątka, napisać co przedstawia i dlaczego ten właśnie wybrano? (format 10cm na 15cm lub 15cm na 18cm)
1.4 Honorowane będą tylko prace indywidualne.
2. Prace oceniane są w trzech kategoriach: test, praca plastyczna, zdjęcie. Spośród prawidłowo rozwiązanych testów prace nagrodzone zostaną wyłonione drogą losowania.
3. Nadzór nad właściwym przebiegiem konkursu sprawuje komisja konkursowa.
Na terenie szkoły koordynatorem jest biblioteka szkolna.
Odpowiedzi prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną email:sp3bibliotekatorun@tlen.pl. lub dostarczyć osobiście do dnia 25 listopada 2020 r. do biblioteki.
Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród organizatorzy przewidują w grudniu 2020 r.
Zwycięzcy zostaną poinformowani o dacie i miejscu spotkania osobnym pismem.
Załączamy zestaw zadań konkursowych.