Zamówienie na świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 im. kpt. Jana Drzewieckiego w Toruniu w okresie od dnia 01 grudnia 2023 r. do 31 lipca 2024 r.

link do postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bccbb83e-6b74-11ee-a60c-9ec5599dddc1