Ze względu na konieczność przestrzegania ograniczeń i wytycznych informujemy, że aby zgłosić dziecko na obiady w stołówce szkolnej proszę o pobranie karty zgłoszenia dziecka na obiady, zobowiązanie do opłat oraz regulamin stołówki ze strony internetowej szkoły (zakładka stołówka). Cały komplet proszę wrzucić do skrzyneczki w głównym wejściu. Informujemy, że stołówka szkolna dla klas 1-8 rozpoczyna wydawanie obiadów z dniem 7.09.2020 r. Cena za jeden posiłek wynosi 8.00 zł. Dostawcą obiadów będzie firma Bar-Tek s.c w Toruniu. Zapraszamy