Szkoła Podstawowa nr 3 w Toruniu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu budowlanego w pomieszczeniach szkoły i w ciągach komunikacyjnych.