Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. „Adaptacja na oddziały przedszkolne pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3 w Toruniu”