Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu ul. Legionów 210 zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny następujących robót budowlanych, które mają być wykonane na terenie boiska Szkoły:

 1. Zagruntowanie preparatem UNIGRUNT ściany o wymiarach 3,30 m x 4,20 m.
 2. Ułożenie na ścianie o wymiarach 3,30 m x 4,20 m sztucznego kamienia gipsowego.
 3. Zaimpregnowanie preparatem sztucznego kamienia.
 4. Zamawiający:
  Gmina Miasta Toruń, poprzez Szkołę Podstawową nr 3 ul. Legionów 210, 87-100 Toruń
  tel.: 056 6600380, strona internetowa: www.sp3.torun.pl e-mail: sp3torun@o2.pl
 5. Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych na terenie szkolnego. Zakres prac obejmuje roboty remontowe budowlane, polegające na: Zagruntowanie preparatem UNIGRUNT
  ściany o wymiarach 3,30 m x 4,20 m. Ułożenie na ścianie o wymiarach 3,30 m x 4,20 m sztucznego kamienia gipsowego. Zaimpregnowanie preparatem sztucznego kamienia.
  Do wykonania robót budowlanych i technicznego wykonania zadania niezbędne jest wykonie oględzin przedmiotu zapytania celem ryczałtowego wykonania usługi.
 6. Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie:
  a) Złożonej oferty,
  b) obowiązujących przepisów prawa i norm
  c) umowy o wykonanie robót budowlanych zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
  Termin realizacji:
  Termin wykonania zamówienia – do 30 sierpnia 2019 r.