Od dnia 18 maja 2020r. zostaje uruchomiony do użytku publicznego obiekt sportowy (boisko szkolne).

Korzystanie z niego odbywa się według następujących zasad:

 1. Korzystanie z boiska szkolnego możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.
 2. Boisko udostępnione jest dla osób indywidualnych lub grup zorganizowanych – maksymalnie dla14 osób (grupy zorganizowane 14 + 2 trenerów).
 3. Korzystać z boiska można wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym zarezerwowaniu obiektu sportowego pod numerem telefonu
  56/ 6600380 dostępnego w godzinach od 10.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku (zgodnie z opracowanym na tej podstawie harmonogramem).
 4. Każdorazowy wstęp na boisko (po uprzednim zarezerwowaniu terminu), poprzedzony powinien być telefonem pod numer 56/6600380 w celu otwarcia wstępu na boisko i sprawdzenia ilości osób. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do zabezpieczenia ochronnego w maseczki
  w drodze między wejściem na teren szkoły a boiskiem.
 5. Osoby przebywające na boisku szkolnym powinny zachować zalecaną odległość pomiędzy sobą.
 6. Boisko szkolne dostępne w wyznaczonych godzinach będzie pod kontrolą pracownika szkoły. Będzie on nadzorował ilość osób przebywających na boisku.
 7. Zakończenie przebywania na boisku szkolnym powinno być zgłoszone pracownikowi nadzorującemu teren boiska.
 8. Niestosowanie się do powyższych zaleceń w trakcie przebywania na terenie boiska szkolnego będzie zgłaszane przez pracownika nadzorującego do odpowiednich organów.