Od dnia 18 maja 2020r. zostaje uruchomiony do wynajmu obiekt sportowy – sala gimnastyczna.

Korzystanie z niej odbywa się według następujących zasad:

 1. Wynajmowanie sali gimnastycznej możliwe jest od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 10.00 do 15.00 lub od 15.30 do 21.30.
 2. Sala gimnastyczna wynajmowana jest dla osób indywidualnych lub grup zorganizowanych (stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych
  w pierwszej kolejności) – maksymalnie dla16 osób (grupy zorganizowane 16 + 2 trenerów).
 3. Korzystać z sali gimnastycznej można wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym zarezerwowaniu jej pod numerem telefonu 56/ 6600380 dostępnego w godzinach od 10.00 do 15.00odponiedziałku do piątku (zgodnie z opracowanym na tej podstawie harmonogramem).
 4. Każdorazowy wstęp na salę gimnastyczną(po uprzednim zarezerwowaniu terminu), poprzedzony powinien być telefonem pod numer 56/6600380 w celu otwarcia wstępu na salę i sprawdzenia ilości osób. Osoby korzystające z sali gimnastycznejzobowiązane są do zabezpieczenia ochronnego w maseczki
  w drodze między wejściem na teren szkoły a salą.
 5. Osoby przebywające na sali gimnastycznej powinny zachować zalecaną odległość pomiędzy sobą.
 6. Sala gimnastyczna dostępna w wyznaczonych godzinach będzie pod kontrolą pracownika szkoły. Będzie on nadzorował ilość osób przebywających w sali.
 7. Zakończenie korzystania z sali gimnastycznej powinno być zgłoszone pracownikowi nadzorującemu.
 8. Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z sali.
 9. Szatnie są niedostępne (z wyjątkiem WC).
 10. Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego.
 11. Niestosowanie się do powyższych zaleceń w trakcie przebywania na terenie sali gimnastycznej będzie zgłaszane przez pracownika nadzorującego do odpowiednich organów.