…nie trzeba biletu, by cieszyć się nimi…

Wojewódzki Konkurs Plastyczny

Organizator konkursu: Młodzieżowy Dom Kultury,

Termin składania prac: 1 czerwca 2019r.

 87-100 Toruń ul.Przedzamcze 11/15, tel. 56/ 6221477 www.mdktorun.pl

Idea i cele konkursu:

Dołączając do inicjatyw promujących Toruń, miasto nad Wisłą, chcemy  zachęcić  dzieci i młodzież do niezwyczajnego spojrzenia na to, co w nim najcenniejsze – na zabytkowe budowle. Zamożność Torunian Wisłą karmiona zrodziła nie tylko „gotyk na dotyk”.

Walory architektoniczne miasta zawiodły je na listę światowego dziedzictwa kulturowego, a detal architektoniczny, rzadko zauważany w popularnych wizerunkach miasta, jest wyznacznikiem stylu, a niekiedy główną wartością obiektu; akcentując bądź ukrywając jego konstrukcję nadaje mu indywidualny charakter.

Mamy nadzieję, że plastyczny kontakt z zabytkami wzbudzi potrzebę obcowania z dziełami sztuki oraz ich ochrony, pogłębi poczucie tożsamości i wzmocni postawy patriotyczne.

Wybór technik podyktowany jest nie tylko tematem konkursu, ale przede wszystkim chęcią propagowania wśród dzieci i młodzieży mniej znanych, rzadziej stosowanych i wymagających technik plastycznych oraz zachęcenia ich do poszukiwań  i „dotknięcia nieznanego”.

Format:

20 x 20 cm albo 40 x 40 cm , dyptyk lub tryptyk czyli 2 lub 3 prace powiązane  tematycznie lub formą.

Techniki:

rysunkowe i graficzne monochromatyczne, np. rysunek ołówkiem, węglem, piórkiem,  pisakiem, lawowany tuszem, linoryt, monotypia itd.

Liczymy na prace zrealizowane w plenerze na podstawie bezpośredniej obserwacji.

Na odwrocie pracy należy umieścić:

– opis detalu: nazwa obiektu, z którego  zaczerpnięto „portretowany detal” i jego orientacyjny adres, można dołączyć zdjęcie lub ksero detalu wraz z podpisem,

– imię i nazwisko autora, wiek, telefon kontaktowy, adres (drukowanymi literami !!),

– imię, nazwisko i telefon nauczyciela prowadzącego, nazwę szkoły.

Prace oceniane będą w 4 grupach wiekowych: 6 – 8 lat, 9 – 11 lat, 12 – 15 lat, 16 – 19 lat

Prace wykonane  inną techniką, w innym formacie niż zaproponowane w regulaminie, prace zrolowane lub nieopisane nie będą oceniane.

Prace uczestniczące w konkursie stają się własnością organizatorów.

  Konkurs należy do kategorii: plastyczny

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu

Termin zgłoszeń: 01/06/2019

Termin rozstrzygnięcia: 18.06.2019

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 6-19 lat

Region: województwo kujawsko-pomorskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny