Międzyszkolny konkurs
,,Gramatyka łatwa i przyjemna”
6 maja odbyło się rozstrzygnięcie organizowanego w SP 3 po raz trzeci Międzyszkolnego konkursu,,Gramatyka łatwa i przyjemna”.
Uczestnicy rozwiązywali test, który składał się z 13 zadań zamkniętych i otwartych,a dotyczył zadagnień związanych z fonetyką, znajomości części mowy i części zdania, wypowiedzeń i ich budowy oraz rozpoznawania poprawnych form gramatycznych używanych w mowie typu: po linii najmniejszego oporu czy po najmniejszej linii oporu🤔
Laureatami zostali:
I miejsce – Nicola Kurek, SP nr 3
II miejsce – Zofia Powałowska , SP nr 8
III miejsce – Paweł Kluszczyński , SP nr 18.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za przybycie.