W ramach programu Laboratorium Przyszłości na lekcji techniki nt. „Cenny surowiec – drewno” uczniowie poznali różne gatunki drewna oraz ich zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Dowiedzieli się również jakie są etapy przetwarzania drewna, jak powstają materiały drewnopochodne i jakie jest ich zastosowanie. Dzięki Laboratorium Przyszłości uczniowie mieli również możliwość obejrzenia narzędzi do obróbki drewna (młotki, miary zwijane, tarniki, suwmiarki, dłuta, wiertła, wkrętaki, obcęgi). Następnie uczniowie wykonali prace, ze szpatułek, wykałaczek, karmniki z drewna stosując potrzebne narzędzia, z którymi zostali zapoznani. Uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie pracować używając różnych narzędzi m.in.: piły, gwoździ, młotka, dłuta.