Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował interaktywne materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności. Zachęcam Państwa do przekazania informacji wychowawcom i wychowawczyniom klas w celu dalszego zapoznania z nimi dzieci.

Link do materiałów: https://uodo.gov.pl/pl/138/3123