Uprzejmie informujemy, że Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego uruchomił nowy program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży szkolnej za osiągnięcia z roku szkolnego 2022/2023 pod nazwą „Prymus Pomorza i Kujaw Plus”. Nabór wniosków o przyznanie stypendium z nowego programu zaplanowano na termin od 24 czerwca do 18 lipca 2024r.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze szczegóły programu „Prymus Pomorza i Kujaw Plus”:

  1. Program „Prymus Pomorza i Kujaw Plus” stanowi uzupełnienie projektu „Prymus Pomorza i Kujaw II” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 i pozwala ubiegać się o stypendium uczniom mającym wybitne osiągnięcia edukacyjne, bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków dotyczących ich sytuacji społecznej czy ekonomicznej.
  2. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz uczniów wszystkich klas liceów ogólnokształcących, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia i liceów sztuk plastycznych, którzy uzyskali szczególne osiągnięcie w roku szkolnym 2022/2023 i jednocześnie nie uzyskali stypendium w projekcie „Prymus Pomorza i Kujaw II”.
  3. Planowany termin naboru wniosków stypendialnych – od 24 czerwca do 18 lipca 2024 r.
  4. Wszystkie informację oraz aktualności dotyczące programu „Prymus Pomorza i Kujaw Plus” dostępne są na stronie https://kujawsko-pomorskie.pl/tag/edukacja/ w zakładce: Projekty stypendialne.
  5. Kontakt do osób obsługujących program:

– Michał Babiarz, tel. 883 353 686, e-mail m.babiarz@kujawsko-pomorskie.pl

– Jolanta Mrówczyńska, tel. 883 326 609, e-mail j.mrowczynska@kujawsko-pomorskie.pl

Z załączeniu przesyłamy zatwierdzony przez Sejmik Województwa w dniu 17 czerwca 2024 r. Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów uzdolnionych w ramach programu stypendialnego „Prymus Pomorza i Kujaw Plus”.